generic placeholder thumbnail >

امکان ثبت کالا/ طرف حساب/ فاکتور/ خرید و فروش/انبار/تولید/ دریافت و پرداخت به صورت اتوماتیک وبدون نیاز به دانش حسابداری
ایجاد سرفصل های حسابداری اتوماتیک-چاپ فاکتور

بیشتر...

Generic placeholder thumbnail >

ورود حساب ها (گروه،کل،معین،تفصیلی) . ثبت سند - گزارش دفتر روزنامه - دفتر کل/معین/تفصیلی - تراز ۲و۴و۶و۸ ستونه- سود و زیان و ترازنامه

بیشتر...

Generic placeholder thumbnail >

معرفی حساب های بانکی - دست چک - طراحی نحوه چاپ چک ها برای هر بانک- ارسال سند چک های دریافتی و پرداختی به سیستم حسابداری

بیشتر...

Generic placeholder thumbnail >

ثبت عملیات دریافت و پرداخت
مشخص کردن الگوی ثبت سند
ارسال سند به سیستم حسابداری

بیشتر...

Generic placeholder thumbnail >

معرفی طرف حساب - کالا - ثبت فاکتور - چاپ فاکتور
مشخص کردن الگوی ثبت سند
ثبت سند اتوماتیک و ارسال به سیستم حسابداری

بیشتر...

Generic placeholder thumbnail >

معرفی انباردار
معرفی کالا
ثبت رسید و حالا
کنترل موجودی تعدادی و ریالی
ثبت عملیات انبارگردانی

بیشتر...

Generic placeholder thumbnail >

تعریف فرمول تولید
تعریف فرمول تجزیه
تولید و تجزیه اتوماتیک

بیشتر...

Generic placeholder thumbnail >

معرفی کارمندان
معرفی عوامل موثر در حقوق
تعریف فرمول محاسبه حقوق
محاسبه حقوق و ثبت سند حسابداری
ارسال سن حقوق به حسابداری

بیشتر...

Generic placeholder thumbnail >

طبقه بندی نامه
ثبت نامه های ارسالی و دریافتی در دفتر اندیکاتور
شماره اندیکاتور دستی و اتوماتیک
کارتابل
اسکن نامه تحت وب

بیشتر...